Závodů se zúčastnilo 700 závodníků. Veškeré informace včetně výsledků, mezičasů  v ORIS     23.10.2016

foto ze závodů